Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Općine Lećevica

 

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica
 2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lećevica
 3. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lećevica
 4. Usvajanje Prijedloga Proračuna Općine Lećevica za 2022. g. sa projekcijom
 5. Usvajanje Prijedloga Odluke o Izvršenju Proračuna za 2022. g.
 6. Usvajanje Prijedloga Plana razvojnih Programa (investicija i kapitalnih pomoći za razdoblje 2022.-2024. godine
 7. Usvajanje prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općine za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.g.
 8. Usvajanje Prijedloga Programa korištenja sredstava proračuna Općine Lećevica za potrebe socijalne skrbi za 2022.g.
 9. Usvajanje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lećevica za 2022.g.
 10. Usvajanje Prijedloga Programa javnih potrebau športu i kulturi za 2022.g.
 11. Donošenje Programa rada Općinskog vijeća za 2022.g.
 12. Donošenje Provedbenog Programa Općine Lećevica za razdoblje 2021.-2025. godne
 13. Usvajanje prijedloga godišnjeg Programa rada Općinskog načelnika za 2022.g.
 14. Usvajanje Prijedloga Akta - Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Lećevice
 15. Usvajanje Prijedloga Akta - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lećevica
 16. Usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za potrebe rada političkih stranaka u Općini Lećevica
 17. Donošenje mjera za pokriće manjaka prihoda i primitaka proračuna Općine Lećevica
 18. Donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti HGSS-a, koji je namjenjen jačanju sposobnosti sustava ZiS na području Općine Lećevica
 19. Donošenje godišnjeg plana civilne zaštiteza 2022.g.
 20. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lećevica u 2022.g.
 21. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti za uplatu minimalno potrebnih financijskih sredstava za funkcioniranje Javne ustanove za komunalne djelatnosti "Žuželj"
 22. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti za uplatu minimalno potrebnih financijskih sredstava za funkcioniranje Razvojne agencije Općine Lećevica "Lasta"
 23. Donošenje odluke o nastavku suradnje sa odvjetničkim uredom Vinka Samardžića
 24. Donošenje Plana upravljanja imovinom Općine Lećevica
 25. Aktualnisat

 

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Gordana Maras

Telefon: 021/250-050,

Fax: 021/250-037

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

 1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara;
 2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima;
 3. sastavljati polugodišnje i godišnje Izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
 4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima. 

 

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti