20211119 Edukacija gerontodomacica 01


Dana, 4.studenoga 2021.godine, započelo je obrazovanje i osposobljavanje žena zaposlenih na projektu “Svi za Lećevicu - Zaželi–Program zapošljavanja žena-faza II“.
Kroz edukacije će 13 zaposlenica biti osposobljeno za zanimanje gerontodomaćice,a dvije žene su u programu polaganja vozačkog ispita. Učilište Adscensio-ustanova za obrazovanje odraslih provodi obrazovanje i osposobljavanje gerontodomaćica. Nakon edukacije polaznice stječu javnu ispravu, uvjerenje o osposobljavanju, koje se upisuje u e-radnu knjižicu.
Dvije zaposlenice su u programu polaganja vozačkog ispita koje provodi autoškola Instruktor. Nakon završenog programa zaposlenice će se osposobiti za vozača B kategorije.
Općina Lećevica je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZAŽELI-faza II“.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.392.989,69 kuna.Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskog socijalnog fonda ( 85%).
Projekt provodi općina Lećevica kao Korisnik, te partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split i Centar za socijalnu skrb, Podružnica Kaštela.
Primarni cilj projekta Zaželi je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području općine Lećevica.
Kroz programe obrazovanja/osposobljavanja uvelike će se utjecati na radnu aktivaciju žena, te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

 

EuropskiSocijalniFond 02