Ispis

Natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/icu

Obrazac izjave korištenja automobila u službene svrhe

Obrazac izjvae o nepostojanju zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Odluka o poništenju natječaja