NAZIV PROJEKTA: „ZAJEDNO ZA NAS“ – Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstituacionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, Kodni broj Ugovora:UP.02.2.2.15.0086


Vrijednost projekta iznosi 1.774.676,40 kn, te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u Prosincu 2021. godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, na temelju poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca od potpisivanja Ugovora.
Partneri u projektu su Općina Muć i Općina Klis.
Projekt ima za cilj pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome; Unaprjeđenje kvalitete te razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa pripadnicima ciljanih skupina. Radi ostvarenja navedenih ciljeva biti će zaposlena 3 gerontodomaćina i 1 njegovatelj kako bi se brinuli o 13 starijih osoba ili osoba sa invaliditetom. Namjerava se poboljšati kvaliteta njihova života, te povećati socijalna uključenost na izvaninstitucionalan način, čime se doprinosi općem i specifičnim ciljevima ovog projekta.

 

Prilozi:

- Odluka o financiranju

- Natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/icu,    - Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/icu (NOVI)

- Natječaj za radano mjesto njegovatelja 

- Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom

- Natječaj za radno mjesto, Voditelj EU projekta - Viši stručni suradnik

- Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta

- Odluka o poništenju oglasa voditelja projekta - Viši stručni suradnik

Poziva zainteresiranu javnosti i medije na 1. Okrugli stol - „Istraživanje potreba i interesa za pružanjem izvaninstitucionalne skrbi na području Općine Lećevica “ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.15.0086)

Poziva zainteresiranu javnosti i medije na 2. Okrugli stol - „Socijalno uključivanje ranjivih skupina društva u ruralnim područjima“ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.15.0086)

- Natječaj za radno mjesto, Voditelj EU projekta - Viši stručni suradnik za EU projekt

- Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta

- Poziv za pisanu provjeru

- Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 - Općina Lećevica poziva zainteresiranu javnosti na edukativnu radionicu „Socijalna prava osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom“ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2..15.0086)

Održana prva edukativna radionica u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

Održana druga edukativna radionica u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

- Natječaj za radno mjesto referent/ica - koordinator EU projketa "Zajedno za nas"

Poziv zainteresiranoj javnosti na Edukativnu radionicu u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2.15.0086) „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“ 

Natječaj za radno mjesto voditelj EU projketa "Zajedno za nas" - viši stručni suradnik

 

EuropskiSocijalniFond 02

NAZIV PROJEKTA: Lokalna akcijska grupa Zagora- LAG, Mjera 3.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo- Izgradnja, opremanje trga i pripadajućih pješačkih površina u Općini Lećevica iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

 

Vrijednost projekta iznosi 755.190,00 kuna, te je predviđeno trajanje istog 12 mjeseci. Realizacijom projektnog prijedloga doprinijeti će se ostvarenju i poboljšanju uvjeta društvenog života ruralnog područja Općine Lećevica. Opći cilj je pritom izgradnja i opremanje trga i pripadajućih površina,odnosno prostora koji će se koristiti za različite sportske, kulturne, obrazovne i ostale aktivnosti koji će uz ostale gospodarske aktivnosti doprinijeti kvalitetnijem društvenom životu svim stanovnicima općine Lećevica.

 

Faza projekta: Donesena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

- Idejni projekt

 

Vezani članci:

- Općini Lećevica dodjeljena potpora LAG Zagora za projekt izgradnje, opremanje trga i pripadajućih pješačkih površina u sklopu II LAG natječaja

NAZIV PROJEKTA: SVI ZA LEĆEVICU, ZAŽELI- program zapošljavanja žena- faza II, Broj Ugovora U.P. 02.1.1.13.0426

 

Ukupna vrijednost projekta je 1.446.989,70 kuna, te je Ugovor potpisan u Svibnju 2021.godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”. Prijavitelj projekta je Općina Lećevica, a partner je Hrvatski zavod za zapošljavanje- regionalni ured Split i Centar za socijalnu skrb Kaštel Stari. Cilj projekta je povećati zapošljivost žena te povećanje razine kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Lećevica. Kroz projekt je zaposleno 15 teže zapošljivih žena koje se brinu o 90 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a koje se ujedno i educiraju za zanimanje gerontodomaćice. Projekt doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 1. Strategije ukupnog razvoja Općine Lećevica za razdoblje 2015-2020, unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika povećanjem opsega javnih usluga (mjera 1.1) te se nadovezuje na Strategiju razvoja urbane aglomeracije Split.

 

Faza projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u svibnju 2021., te je na 12 mjeseci sklopljen Ugovor o radu sa ženama potpisan krajem lipnja 2021., kada su iste počele sa radom. U sklopu projekta su zaposleni koordinator projekta i administrativno financijski djelatnik-viši referent.

 

Prilozi:

- Odluka o financiranju

Natječaj za radno mjesto gerontodomaćica

- Poziv na intervju

 

Vezani članci:

SAMOĆA JE NAJTEŽA “Sve je potrebno i dobro, ali najviše nam treba razgovor i kavica!” 

- Općina Lećevica potpisala 15 Ugovora o radu za gerontodomaćice u sklopu projekta "Svi za Lećevicu - Zaželi, program zapošljavanja žena - faza II"

- Općini Lećevica odobren nastavak EU projekta "ZAŽELI"

Uspješno je završeno obrazovanje i osposobljavanje žena zaposlenih na projektu "Svi za Lećevicu", Zaželi, program zapošljavanja žena, faza II

Završen rad gerontodomaćica na projektu „Svi za Lećevicu“ zaželi – program zapošljavanja žena – faza II 

 

EuropskiSocijalniFond 02

NAZIV PROJEKTA: SVI ZA LEĆEVICU- aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih i socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracije područja Osijek, Pula, Slavonski brod, Rijeka, Split, Zadar i Zagreb, broj ugovora UP.02.1.1.12.0007

 

Vrijednost projekta iznosi 2.473.050,00 kuna, te je Ugovor potpisan u Ožujku 2021.godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”. Predviđeno trajanje projekta je do ožujka 2023. godine. Ciljevi projekta obuhvaćaju aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području urbane aglomeracije Split, što će rezultirati povećanjem kvalitete života minimalno 35 osoba starijih od 54 godine, 15 osoba mlađih od 25 godina, 5 sudionika s invaliditetom, te 10 nezaposlenih osoba. Planira se povezivanje s projektom otvaranja ljetnih pozornica s ciljem uključivanja ranjivih skupina u kulturne programe i aktivnosti.

 

Faza projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u ožujku 2021. U tijeku je otvoreni poziv za dostavom ponuda putem EOJN, objavljen 15.09.2021.g., za usluge održavanja edukativnih radionica potrebnih za provedbu projekta (likovne, klesarske radionice, šivanje, decoupage, društvene igre, suhozid, kuhanje, heklanje, kukičanje i dr).


Prilozi:

- Odluka o financiranju

- Nabava usluga održavanja edukativnih radionica s materijalom - SVI ZA LEĆEVICU ( otvoreni postupak, 15.09.2021.g.)

Oglas za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK / ICA ZA EU PROJEKT

 

- Otvorene prijave za besplatno osposobljavanje i edukaciju 

- Javni poziv na iskaz interesa
- Prijavni obrazac

 

EuropskiSocijalniFond 02