Naslovna942x276

NAZIV PROJEKTA: Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split- „Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije općine Lećevica – LASTA”, ITU mehanizam, broj Ugovora KK. 03.1.2.10.0002

 

Razvojna agencija općine Lećevica - LASTA  


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u Veljači 2021. godine, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga ITU – Razvoj potpornih institucija Urbane aglomeracije Split, ukupne vrijednosti projekta 1.632.817,27 kn.
Projekt je sufinanciran iz ITU mehanizma, bespovratnim sredstvima u iznosu od 1.387.894,56 kn (85 %), dok će ostatak od 15% vrijednosti projekta biti financiran iz proračuna Općine Lećevica, kao 100% vlasnika i osnivača Agencije. Nositelj projekta je Razvojna agencija Općine Lećevica- LASTA, dok su Općina Lećevica, Općina Muć, Razvojna agencija Općine Dugopolje- ODRAZ i Grad Omiš partneri na projektu. Primarni cilj projekta jest kroz razvoj kompentencija i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevice- LASTA, omogućiti podršku poslovanju MSP-a kroz razvoj novih i inovativnih usluga, unaprijediti turističku ponudu i održivi razvoj turizma, intezivnije poticati razvoj poljoprivrede, poticanje primjene pametnih rješenja u suburbanim i ruralnim područjima, te osigurati veću vrijednost projekta kroz partnerstva.

 

Faza projekta: Projekt je u fazi provedbe. Dovršeni su radovi na uređenju i adaptaciji prostora Razvojne agencije Općine Lećevica LASTA. Prostor je opremljen konferencijskom dvoranom sa pripadajućom informatičkom opremom za održavanje edukacija i sastanaka, kako bi se osigurali kvalitetni radni uvjeti u funkciji odvijanja osnovne djelatnosti PPI-a Osim ravnateljice Razvojne agencije Lasta koja je zadužena za strateška planiranja i razvoj PPI-a, u sklopu projekta su zaposlene još 2 (dvije) djelatnice i to: savjetnica za gospodarstvo i ruralni razvoj, te savjetnica za poduzetništvo. Iste će proći edukacije u svrhu jačanja stručnih kompetencija i kapaciteta PPI-a. Savjetnik za gospodarstvo i ruralni razvoj će biti zadužen za obavljanje poslova poslovnog savjetovanja i praćenja programa kao i dostupnih sredstava za financiranje poduzetnika, posebice MSP iz primarnog sektora. Savjetnik za poduzetništvo biti će zadužen za poslove praćenja programa za financiranje poduzetničkih projekata i poslove informiranja o programima i sredstvima za financiranje razvojnih programa.

 

Prilozi :


- Odluka o financiranju
- Fotografije

 

 

EU FondRegionalniRazvoj

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1