Naslovna942x276

NAZIV PROJEKTA: „ZAJEDNO ZA NAS“ – Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstituacionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, Kodni broj Ugovora:UP.02.2.2.15.0086


Vrijednost projekta iznosi 1.774.676,40 kn, te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u Prosincu 2021. godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, na temelju poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca od potpisivanja Ugovora.
Partneri u projektu su Općina Muć i Općina Klis.
Projekt ima za cilj pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome; Unaprjeđenje kvalitete te razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa pripadnicima ciljanih skupina. Radi ostvarenja navedenih ciljeva biti će zaposlena 3 gerontodomaćina i 1 njegovatelj kako bi se brinuli o 13 starijih osoba ili osoba sa invaliditetom. Namjerava se poboljšati kvaliteta njihova života, te povećati socijalna uključenost na izvaninstitucionalan način, čime se doprinosi općem i specifičnim ciljevima ovog projekta.

 

Prilozi:

- Zajedno za nas - O projektu

- Zajedno za nas - Novosti

- Odluka o financiranju

- Natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/icu,    - Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za radno mjesto gerontodomaćina/icu (NOVI)

- Natječaj za radano mjesto njegovatelja 

- Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom

- Natječaj za radno mjesto, Voditelj EU projekta - Viši stručni suradnik

- Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta

- Odluka o poništenju oglasa voditelja projekta - Viši stručni suradnik

Poziva zainteresiranu javnosti i medije na 1. Okrugli stol - „Istraživanje potreba i interesa za pružanjem izvaninstitucionalne skrbi na području Općine Lećevica “ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.15.0086)

- Održan 1. okrugli stol „Istraživanje potreba i interesa za pružanjem izvaninstitucionalne skrbi na području Općine Lećevica” u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

Poziva zainteresiranu javnosti i medije na 2. Okrugli stol - „Socijalno uključivanje ranjivih skupina društva u ruralnim područjima“ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.15.0086)

- Održan 2. okrugli stol „Socijalno uključivanje ranjivih skupina društva u ruralnim područjima” u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086) 

- Natječaj za radno mjesto, Voditelj EU projekta - Viši stručni suradnik za EU projekt

- Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta

- Poziv za pisanu provjeru

- Obavijest o ishodu natječajnog postupka

- Poziv zainteresiranoj javnosti na 1. edukativnu radionicu „Institucionalne i izvaninstitucionalne usluge domova za starije osobe“ u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)   

 - Općina Lećevica poziva zainteresiranu javnosti na edukativnu radionicu „Socijalna prava osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom“ u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2..15.0086)

Održana prva edukativna radionica „Institucionalne i izvaninstitucionalne usluge domova za starije osobe“ u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

Održana druga edukativna radionica „Socijalna prava osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom“ u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

- Natječaj za radno mjesto referent/ica - koordinator EU projekta "Zajedno za nas"

- Predstavljanje EU projekta i 3. okrugli stol „Deinstitucionalizacija - analiza stanja na primjeru Općine Lećevica“ u sklopu EU projekta "Zajedno za nas" (UP.02.2.15.0086)

- Općina Lećevica poziva zainteresiranu javnosti na 3. edukativnu radionicu u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2.15.0086)

- Održana 3. edukativna radionica na temu „Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju“ u sklopu EU projekta „Zajedno za nas“ UP.02.2.2.15.0086

- Održan 4. okrugli stol „Aktivni u mirovini“ u sklopu EU projekta „Zajedno za nas“ UP.02.2.2.15.0086

- Poziv zainteresiranoj javnosti na 4. edukativnu radionicu u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2.15.0086) „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“

- Održana četvrta po redu edukativna radionica „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“ u sklopu EU projekta „Zajedno za nas”

- Održan 5. okrugli stol „Zaštita starijih i nemoćnih osoba te invalida od obiteljskog nasilja” u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

- Održan 6. okrugli stol na temu „Prava potrošača u telekomunikacijama” u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

- Održana 5. edukativna radionica „Razmjena iskustava sa ustanovama kod provedbe institucionalne i vaninstitucionalne skrbi ranjivih skupina, njihovoj razlici, prednostima i nedostacima“ u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

- Poziv na 6.edukativnu radionicu na temu "Besplatno pravno savjetovanje građanima- pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o pravnoj pomoći" u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

- Održana 6. edukativna radionica „Besplatno pravno savjetovanje građanima - pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o pravnoj pomoći” u sklopu EU projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086

 - Natječaj za radno mjesto voditelj EU projekta "Zajedno za nas" - viši stručni suradnik

 

EuropskiSocijalniFond 02

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1