Naslovna942x276

Odluka o radnom vremenu OIP-a Lećevica

LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LEĆEVICA

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LEĆEVICA

- Izjava o prihvačanju dužnosti člana biračkog odbora

Izjava o prihvačanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora

 

- REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LEĆEVICA

- REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LEĆEVICA

KONAČNA RJEŠENJA-REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2021.G.

 

- Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021. g.

- Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe - lokalni izbori 2021. godine

 

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1