Ispis

Općinski sud u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja Ante Ostojića, 523 Avonwick Av. Mississauga, Ontario radi pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupak objavljuje oglas o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka - Madžar