Ispis 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava za katastar nekretnina Kaštel Sućurac, povodom zahtjeva, Matas Jozo - Rješenje